هزینه اجرای قیرگونی

اجرای قیرگونی

اجرای قیرگونی

عایق کاری یکی از مهم ترین فعالیت های ساختمانی است که باید انجام شود. در واقع عایق کاری و آب بندی ساختمان در برابر ایجاد رطوبت احتمالی بسیار مهم و ضروری است. برای اجرای انواع ... ادامه مطلب
قیرگونی+آسفالت کاری+قیمت

قیمت قیرگونی

قیرگونی یکی از روش های سنتی جهت عایق بندی محیط می باشد. ابزار کار برای انجام این روش، قیر و گونی است. قیرگونی رقیب اصلی ایزوگام است اما به دلیل هزینه ی کمتر آن نسبت ... ادامه مطلب
تماس سریع