قیرگونی+آسفالت کاری+قیمت

قیمت قیرگونی

قیرگونی یکی از روش های سنتی جهت عایق بندی محیط می باشد. ابزار کار برای انجام این روش، قیر و گونی است. قیرگونی رقیب اصلی ایزوگام است اما به دلیل هزینه ی کمتر آن نسبت ... ادامه مطلب