زیرسازی و شیب بندی

زیرسازی و شیب بندی

یکی از موضوعات مهم و تخصصی برای اجرای عایق کاری زیرسازی و شیب بندی مناسب فضا است. حال اگر این فضا پشت بام باشد، زیر سازی اهمیت ویژه ای خواهد داشت. بنا بر این می ... ادامه مطلب