قیر دمیده

قیر دمیده

ساختار قیر از دیرباز ضدآب بودن خود را به بشر ثابت کرده بوده است. از آنجایی می توان به این نکته پی برد که همواره می گویند قیر پس از کاهگل قدیمی ترین عایق رطوبتی ... ادامه مطلب